woman in pink shirt sitting in front of black laptop computer

JEDNA Z ISTOTNYCH WŁAŚCIWOŚCI

Jednym z istotnych właściwości urządzeń takich, jak komputery czy elektroniczne automatyczne centrale telefoniczne, jest szybkość działania. Im bardziej skomplikowana jest aparatura, z im większej licz­by elementów się składa, tym ważniejsze jest, by każdy z tych elemen­tów mógł szybciej pracować. Jeśli chodzi o tranzystor, to szybkość jego reagowania na sygnały elektryczne uzależniona jest od wymiarów czynnych obszarów w krysztale półprzewodnika: im obszary te są mniej­sze, tym „szybszy” jest tranzystor. W latach pięćdziesiątych i sześćdzie­siątych udało się opracować takie sposoby wykonywania tranzystorów, by wymiary ich były już dostatecznie małe przy wymaganych szybko­ściach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *