Black and White Laptop Computer on Brown Wooden Desk

W ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

W łączności radiowej szumy mogą być wywo­łane przez elektryczne wyładowania przemysłowe (np. iskrzenie nie­odpowiednio zabezpieczonych urządzeń elektrycznych) lub atmosfe­ryczne. Każdy radiosłuchacz wie z własnego doświadczenia, że przy gło­śnych trzaskach nie sposób jest cokolwiek zrozumieć, chyba… chyba, że odbiera się stację lokalną, która ,,gra” bardzo głośno. O tym więc, czy sygnał użyteczny „tonie” w zakłóceniach, czy nie, decyduje nie po­ziom sygnału i poziom zakłóceń, lecz tak zwany stosunek sygnału do szumu. Przy niekorzystnym, bardzo małym stosunku sygnału do szumu w ogóle nie da się wyłowić sygnału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *