black samsung flat screen computer monitor

PALĄCY PROBLEM

Jeden z filmów, który po prostu nazywał się Mo­stem powietrznym, dla większego efektu ka­sowego przemianowano, po kilku seansach, na Zaczęło się od pocałunku.Kiedy palącym problemem okazało się uregulowanie sytuacji pookupacyjnej Au­strii i podpisanie traktatu pokojowego między czterema mocarstwami — pojawił się film Czterej w jeepie, który w dość osobliwym świetle ukazywał międzysojusznicze patro­le, kontrolujące ulice Wiednia. Żołnierze za­chodni pokazani zostali w tym filmie jako dobrzy, wrażliwi i inteligentni, radzieccy — okrutni, brutalni i bezmyślnie podporząd­kowani twardej dyscyplinie. Warto dodać, że film reżyserował wybitny swego czasu twórca Leopold Lindtberg, który tuż po wojnie wsławił się zrealizowaniem dwóch znakomitych filmów szwajcarskich: Ostat­nia szansa i Maria Luiza, o solidarności ludz­kiej i pomocy, jakiej udzielano jeńcom i dzieciom, zbiegłym z niewoli niemieckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *