Person in Yellow Jacket Taking Photo in the Forest

WIEŚCI O CUDACH ŻYCIA

Wieści o cudach życia na „czerwonej planecie” budzą falę rozru­chów na ziemi. Giełda drży. Moskwa cieszy się, że nadchodzi koniec zachodniej cywili­zacji. Ale wtedy przybywa na odsiecz Mars, pouczając krnąbrną Ziemię, że trzeba myś­leć o Bogu, a nie gotować się do wojny. Marsjanie są wierzący i praktykujący. Ta wiadomość jest tak sensacyjna, że kilku starców, spędzających długie zimowe wie­czory na słuchaniu „Głosu Ameryki” posta­nawia dokonać w Rosji rewolucji. Udaje im się to doskonale i oto na Kremlu zasiada jako władca Rosji stary, prawosławny pa­triarcha. Brytyjski ambasador składa mu serdeczne powinszowanie, zwłaszcza kiedy dowiaduje się, że nowy rząd przestaje inte­resować się sprawami wschodniej i środko­wej Europy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *