people sitting down near table with assorted laptop computers

BARIERA POTENCJAŁU

Podsumowując (to ważne!): jony dodatnie i jony ujemne w warstwie zaporowej tworzą jak gdyby baterię, której napięcie przeciwdziała prze­nikaniu nośników większościowych z jednego obszaru półprzewodnika do drugiego. Napięcie to nazywane jest barierą potencjału. Aby umożliwić przepływ prądu elektrycznego przez złącze, trzeba oczywiście zmniejszyć barierę potencjału. Uzyskuje się to przyłączając do złącza p-n baterię tak, aby dodatni zacisk baterii połączony był z wy­prowadzeniem obszaru „p” (z anodą), zaś ujemny — z wyprowadze­niem obszaru „n” (z katodą). Jest to więc połączenie przeciwstawne owej niby-baterii istniejącej na warstwie zaporowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *