people sitting down near table with assorted laptop computers

W PRZYPADKU SYGNAŁÓW TELEFONICZNYCH

Podobnie jeśli przeznaczyć na rozmowę nawet krótką chwilę, ale dostatecznie często tę chwilę powtarzać — mimo pozornego „oszukaństwa” można przekazać całą treść rozmowy.„Krótką chwilę” — powiedzieliśmy. Krótką, to znaczy jaką?W przypadku sygnałów telefonicznych przenoszone pasmo często­tliwości musi wynosić od 300 do 3400 Hz, zatem na podstawie prawa Shannona wystarczy, aby częstotliwość próbkowania wynosiła 0    *3400 = 6800 Hz. Przyjmijmy jednak (tak właśnie przyjmuje się w praktyce) częstotliwość próbkowania równą 8000 Hz, a więc 8000 „próbek” na sekundęI To znaczy, że jedną próbkę od drugiej musi dzie­lić odstęp czasu równy jednej ośmiotysięcznej części sekundy, czyli 125 mikrosekundom (mikrosekunda jest milionową częścią sekundy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *