man programming using laptop

INTERESUJĄCE POZYCJE

Chociaż i w tej dziedzinie ukazało się wiele interesujących pozy­cji. Przykładem mogą być znakomici Goście wie­czerzy pańskiej Ingmara Bergmana —i rzecz o pro­stym szwedzkim robotniku, który w obliczu za­grożenia atomowego, zbrojnych konfliktów w róż­nych częściach świata daremnie szuka pomocy dla rozwikłania swych głęboko ludzkich niepokojów. Ambitnym filmem jest niewątpliwie wyświetlany na naszych ekranach Ostatni brzeg Stanleya Kramera ukazujący zagładę świata po wybuchu ato­mowym. Listę filmów można by mnożyć: Dr Strangelove, Przybywają Rosjanie — czy wreszcie dwa dyskusyjne filmy Jean-Luc Godarda Żołnierzyk (walka oasowców z Algierczykami) i Chinka (o współczesnym ruchu maoistów we Francji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *