Blue and Yellow Phone Modules

ODDZIELNE ZGRUPOWANIE

Mając na uwadze powyższe operacje twórcy systemu postanowili oddzielnie zgrupować te urządzenia, które bezpośrednio służą zesta­wianiu połączeń w centrali miejskiej, niezależnie zaś utworzyć obiekt, w którym zgromadzone zostałyby wszelkie urządzenia do potrzeb eksploatacji. Obiektowi temu dano nazwę „Centrum eksploatacji technicznej” (w skrócie z francuskiego „CU”). O pracy CTI pomówimy niżej, na razie zaś zajmiemy się centralą, a właściwie — centralami. Ta, którą nazwaliśmy miejską, pełni w systemie rolę ośrodka, do którego spły­wają rozmowy z różnych stron. Mogą to być rozmowy prowadzone przez abonentów bezpośrednio przyłączonych do centrali, pośrednio poprzez inne centrale z abonentami tamtych central miejskich, a także—przez abonentów przyłączonych do centrali miejskiej nie bezpośrednio, lecz przez pomocniczą centralę, zwaną satelitową. Nie zapominajmy, że system E10 jest systemem elektronicznym, i to systemem o komutacji czasowej; zatem sygnały przesyłane pomiędzy centralami mają postać cyfrową. Zwróćmy uwagę: pomiędzy centralami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *