people sitting on chair in front of computer monitor

POMOC W PRZEDSIĘWZIĘCIU

W tym przedsię­wzięciu pomogli Niemcom także Ameryka­nie. Wytwórnia „20-th Century Fox”, której nie bardzo wiodło się w krucjacie antyko­munistycznej (Żelazna kurtyna) wymyśliła bohatera idealnego: Marszałka Rommla. Mar­szałek wiadomo! — opozycjonista Hitlera, zamieszany był w zamach 20 lipca 1944 r. jak głosiła fama zmuszony został przez fiihrera do popełnienia samobójstwa. Któż mógłby oponować przeciwko nieboszczyko­wi, którym nie zajął się żaden sąd denazyfikacyjny, bo nie mógł? Prasa zachodnioniemiecka przyjęła Lisa pustyni — tak się nazywał film o Rommlu — z uznaniem chwaląc gdzie tylko się dało. Oto głosy opinii, dość zresztą charakterys­tyczne w wymowie: „Ten film o Rommlu jest wzorem obiek­tywizmu i ludzkim aktem sprawiedliwości” („Stuttgarter Nachrichten”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *