Person Using Android Smartphone

DLA ZAINTERESOWANYCH

Aby nie sięgać do matematyki, musimy zawierzyć intuicji: jeśli przebieg jest ciągły, a jego widmo częstotliwości (to znaczy zbiór wszyst­kich częstotliwości sinusoidalnych, na jakie można ten przebieg roz­łożyć) ograniczone, to w dostatecznie krótkich odstępach czasu war­tość tego przebiegu nie może się o wiele zmienić, ponieważ największa szybkość zmian jest ograniczona przez maksymalną częstotliwość widma.Dla zainteresowanych Czytelników przytaczam przykład z życia co­dziennego, który może ułatwić pojęcie przedstawionego zagadnienia. Przespacerujmy się wzdłuż płotu, sporządzonego ze sztachet, pomię­dzy którymi są szpary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *