people sitting on chair in front of computer monitor

PODOBNE POGLĄDY

Podobne poglądy głosiły także in­ne filmy antyradzieckie z tego okresu: ko­media Został na śniadaniu i „rozdzierający dramat” Towarzysz X, ukazujący nawróce­nie na kapitalizm zaciekłego komunisty. W latach wojny produkcja filmów antyko­munistycznych na pewien czas ustała.Realizuje się wtedy takie pozycje, jak Konwój, Gwiazda północy, Pieśń o Rosji, które służą umacnianiu przyjaźni radziecko- -amerykańskiej, we wspólnej koalicji anty­hitlerowskiej. Jednakże jeszcze przed za­kończeniem działań wojennych kierownicze koła USA zaczęły planować prowadzenie na szeroką skalę działalności informacyjno-propagandowej przeciwko socjalizmowi, w któ­rej ważną rolę obok specjalnych publikacji miały odegrać film i radio.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *