Black Laptop Beside Audio Mixer Set

FANATYK IDEOLOGII

Oto jego treść: Major Michael Curragh jest od dzieciństwa niepoprawnym fanatykiem „ideologii radzieckiej”. Kiedy swiezo poślubiona żona Melinda dowiaduje się, ze jej mąż jest agentem na służbie wy­wiadu ZSRR, błaga go, aby przestał zdradzać Kraj. Curragh otrzymuje rozkaz zabicia żo­ny, jednak nie potrafi go spełnić. Ścigany przez tajny wywiad, porzucony przez żonę popełnia samobójstwo. Okazuje się nagle’ jakoby sprytna policja amerykańska, wie- ziała doskonale, że major jest agentem ko­munistycznym. Pozwalała mu dostarczać swym mocodawcom spreparowane przez siebie bezwartościowe dokumenty; teraz zaś ogłasza, że samobójstwo jest wynikiem dra­matu miłosnego. Oszukana Moskwa nie bę­dzie w ten sposób interweniować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *