people sitting down near table with assorted laptop computers

CENTRALA SATELITOWA

Centrala satelitowa w systemie E10 jest więc jak gdyby pośredni­kiem pomiędzy abonentami a centralą miejską — pośrednikiem, który gotów jest naraz załatwiać tylko część ogólnej liczby swoich stałych interesantów. Do centrali może być przyłączonych 500 abonentów — a pomię­dzy centralą satelitową i miejską czynnych jest 60 łączy. Jest to pierw­sza, ale nie jedyna oszczędność. Drugą wprowadza zwielokrotnienie czasowe. Od każdego abonenta do centrali satelitowej prowadzą łą­cza analogowe, ale w centrali następuje już przetworzenie sygnału analogowego w sygnał cyfrowy (i odwrotnie). Dlatego od centrali satelitowej do miejskiej prowadzi nie gruby kabel telefoniczny ze znacz­ną liczbą przewodów, lecz cieniutki kabelek, dzięki któremu można jednak zrealizować dwa tzw. trakty PCM po 30 kanałów czasowych każdy.Czytelnik zwrócił być może uwagę na sformułowanie mówiące o tym, iż abonenci przyłączeni do centrali satelitowej należą jednak do centrali miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *