Crop ethnic woman text messaging on smartphone at home

ODWROTNE ŁĄCZENIE BATERII

Elektrony i dziury przenikające (w przeciwnym naturalnie kierunku) przez złącze są teraz w większości przyciągane przez baterię; jedynie mała ich część po­woduje wytworzenie się w warstwie zaporowej jonów, a zatem i bariera potencjału jest mniejsza. Odwrotne łączenie baterii powoduje oczywiście skutek przeciwny: zwiększenie bariery potencjału i ustanie przepływu prądu. Właśnie dlatego mówimy, że złącze p-n może być spolaryzowa­ne (tzn., że może mu być nadana biegunowość elektryczna) bądź w kie­runku przewodzenia, bądź w kierunku zaporowym. Jeśli zatem do za­cisków złącza p-n doprowadzone jest napięcie zmienne, to złącze pola­ryzowane będzie odpowiednio do zmian znaku napięcia raz w kierunku przewodzenia, raz w kierunku zaporowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *