Selective Focus Photography of Person Holding Turned on Smartphone

DZIAŁ MATEMATYKI

Ten dział matematyki zajmuje się analizą praw rzą­dzących zjawiskami masowymi składającymi się z dużej ilości zdarzeń przypadkowych; otóż takim właśnie zjawiskiem masowym jest życie populacji elementów.W telekomunikacji zjawiskiem masowym jest również ruch tele­foniczny, czyli, jak to określa „Encyklopedia techniki”, „przekazywanie wiadomości słownych za pomocą sieci telefonicznej”. Chociaż wiado­mo, że zarówno pan X, jak pan Y są abonentami telefonicznymi, nie sposób przewidzieć, czy kiedykolwiek pan- X zadzwoni do pana Y, a kie­dy to ewentualnie uczyni, przez jak długi okres czasu będzie rozmawiał. A przecież od natężenia ruchu telefonicznego (to znaczy od ilości po­łączeń telefonicznych i od czasu ich trwania) zależy ustalenie najbar­dziej stosownej ilości łączy pomiędzy centralami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *