person holding black smartphone

BY PROCESY MOGŁY ZACHODZIĆ

I tak w rezultacie dalszych zderzeń liczba wybitych fotonów wielokrot­nie przewyższa liczbę fotonów dochodzących z zewnątrz sygnału. Dzięki temu odpowiednio wzrasta moc sygnału.Aby procesy te mogły zachodzić, wymagana jest dostatecznie duża liczba atomów na poziomie 2. Zwiększa się ją nie tylko przez pompo­wanie (tak się to nazywa) atomów z poziomu 1 na poziom 3, lecz także przez oziębienie masera skroplonym helem. Dzięki temu w temperatu­rze zaledwie 4° wytwarza się najdogodniejsze warunki wzmacniania.Układy scalone, masery i lasery, teoria informacji to… domena fizyki i matematyki. I tak dzięki tym dwóm naukom, na pozór oderwanym od życia i skupiającym się głównie na abstrakcyjnych rozważaniach, tele­komunikacja przekracza progi wydawałoby się nie do sforsowania i osią­ga możliwości wychodzące poza granice pojmowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *