turned on flat screen television

DŁUGA PRÓBKA

Sama próbka nie musi być długa. Zupełnie wystarczy, jeśli jej czas trwania będzie wynosił kilka mikrosekund. Co zatem będzie się działo w linii telefonicznej? Przesłana zostanie próbka, tzn. bardzo krótki im­puls, potem przez stosunkowo długi okres czasu nie będzie nic—aż do chwili, gdy przesłana zostanie następna, znów bardzo krótko trwa­jąca, próbka tego samego przebiegu. Linia będzie więc bardzo słabo wykorzystana, chyba… chyba że po obu jej stronach postawimy specjal­ne urządzenia (zwane krotnicami), które z jednej strony będą w odpo­wiednio krótkich odstępach czasu wpuszczać w linię impulsy charakte­ryzujące przebieg kolejno różnych rozmów, z drugiej zaś w tej samej kolejności te impulsy wychwytywać i kierować — znów poprzez wła­ściwe urządzenia — do abonentów prowadzących daną rozmowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *