woman in black top using Surface laptop

WSZYSTKIE PROBLEMY

Zresztą to samo stosuje się przy „rozmowie” teleksowej  i w ogóle przy przekazywaniu sygnałów telegraficznych I transmisji danych. (Nazywamy to „nadmiarowością” informacji). Oczy­wiście przy takim powtarzaniu szybkość przekazywania wiadomości odpowiednio się zmniejsza. Właśnie te wszystkie problemy opracował matematycznie i teoretycz­nie uzasadnił Claude Shannon. Podał on nawet wzór na to, ile bitów na sekundę może przepuścić określony kanał telekomunikacyjny (na­zywa się to przepustowością kanału telekomunika­cyjnego) w obecności szumów; ze wzoru wynika, że moc szumów zmniejsza przepustowość kanału i moc sygnału — natomiast zwiększe­nie mocy sygnału i szerokości pasma częstotliwości tę przepustowość zwiększa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *