man programming using laptop

PERYPETIE FINANSOWE

Perypetie finansowe z reali­zowanymi dawniej filmami antykomuni­stycznymi, bojkotowanymi nieustannie przez widzów, nauczyły wszystkich przynajmniej tyle, że lepiej przenosić akcję na inne pla­nety i w formie aluzji sugerować ewentual­nie, że chodzi, tu o ziemskie sprawy. Nie po­zostało więc nic z dawnych apeli, buńczucz­nie publikowanych na łamach gazet i pod­pisywanych przez Sama Goldwyna, Darryla Zanucka, Jacka Warnera i Louisa B. Maye­ra: „Chociaż jesteśmy zmęczeni wojną, mu­simy wciąż walczyć. Ci, którzy bronią Rosji Radzieckiej lub komunizmu, są nieprzyja­ciółmi wolności, zdradzają Narody Zjedno­czone i USA”.Kiedy przejadły się istoty z innych planet, sprytni scenarzyści przypomnieli sobie przedwojennych czasach King-Kongów innych monstrualnych potworach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *