Black Iphone 7 on Brown Table

DZIAŁANIE TRANZYSTORA

Prąd będzie płynął tylko podczas polaryzacji w kierunku przewodzenia. Na tym właśnie polega prostujące działanie złącza p-n, które — nazywane w tym przypadku diodą półprzewodnikową — znajduje liczne zastosowania w radio­technice i pokrewnych dziedzinach. Co się’teraz stanie, jeśli dwie takie diody połączymy w odwrotnym kierunku, czyli utworzymy podwójne złącze n-p-n (badź p-n-p)? Otrzy­mamy tranzystor.Obszar środkowy tranzystora nosi nazwę bazy, obszary skrajne to kolektor i emiter. Kolektor, baza i emiter mają oddzielne wyprowadze­nia.Zastanówmy się teraz nad działaniem tranzystora n-p-n, w którym złącze pomiędzy obszarami bazy i emitera spolaryzowane jest w kierunku przewodzenia, złącze zaś pomiędzy obszarami bazy i kolektora — w kie­runku zaporowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *