silver iMac near iPhone on brown wooden table

POSZCZEGÓLNE RODZAJE SYGNAŁÓW

Czy można porównać poszczególne rodzaje sygnałów, czy istnieje jakiś sposób, aby je sprowadzić niejako do wspólnego mia­nownika drogą porównania wyników pomiarów? Co trzeba byłoby mierzyć? Tym, który nie tylko zadał sobie to pytanie, ale i dał odpowiedź, był matematyk Claude Elwood Shannon. W Laboratoriach Bella Shannon zajmował się najkorzystniejszymi warunkami przenoszenia informacji. Informacji handlowej, kolejowej, o programie kin i teatrów. Shannon nadał temu potocznie używanemu słowu zupełnie odmienne pojęcie, tak jak pojęcie „siły” w fizyce wcale, a wcale nie pokrywa się z tym, co pod tym rozumiał np. Mickiewicz: „Jednością silni, rozumni sza­łem…” („Oda do młodości”), „Mierz siłę na zamiary, nie zamiar podług sił” („Pieśń filaretów”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *