Drone Flight over the Sand

POMIĘDZY WARSTWAMI

Po stronie obszaru „p” są to ładunki ujemne, po stronie obszaru „n” — dodatnie. Nie są to jednak ani wolne elektrony, ani dziury, tylko jony — atomy naładowane elektrycznie (o nadmiarze lub braku elektronów), powstałe w wyniku „pochłonięcia” wolnych nośników przez neutralne elektrycz­nie atomy. Pomiędzy tymi warstewkami wytwarza się oczywiście różnica potencjałów przeciwdziałająca dyfuzji nośników przez złącze i różnica ta rośnie do momentu, gdy nie ma już więcej przenikania ani elektro­nów, ani dziur z jednej strony na drugą. Warstewka w pobliżu złącza, gdzie nie ma wolnych elektronów i dziur, lecz jedynie jony, nazywana jest warstwą zaporową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *