Black Laptop Beside Audio Mixer Set

TAK JAK DAWNIEJ

Dlatego przyjęto, że pasmo częstotliwości przenoszone przez telefon (to jest te wszystkie częstotliwości, które nie tłumione są ponad pewne dopuszczalne granice) ma zakres od 300 do 3400 herców.Grube telefoniczne kable sieci miejskiej, układane w specjalnych be­tonowych podziemnych rurach (tzw. kanalizacja kablowa), składają się z kilkudziesięciu, a nawet stukilkudziesięciu par przewodów. Każda para przewodów kabla jest przeznaczona do przekazywania jednej tyl­ko rozmowy telefonicznej w paśmie do, powiedzmy z grubsza, 4000 Hz (4 kiloherców). Tak było dawniej nie tylko z telefonicznymi liniami miejskimi, ale rów­nież liniami międzymiastowymi. W latach dwudziestych, kiedy piano-, wano rozbudowę sieci telefonicznej w Australii, ten stan rzeczy nie da­wał spokoju tamtejszym inżynierom: wobec ogromnych odległości po­między miastami instalowanie linii telefonicznych (w owym czasie na­powietrznych), kiedy dla każdej rozmowy potrzebna była oddzielna para przewodów, kosztowało niezmiernie drogo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *