Person in Yellow Jacket Taking Photo in the Forest

WYJŚCIE Z ZAŁOŻENIA

Wychodzono w tym przypadku z założenia, że nie jest rzeczą zbyt rozumną przekonywanie przy użyciu języka pełnego obelg i inwektyw. Całe ostrze propagando­we należy ukryć poza warstwą sensacji, pozornie bezideowej i atrakcyjnej widowiskowości. Filmy bondowskie proponują określoną postawę ideowo- -moralną: kult tężyzny fizycznej, zabijania, mają wpoić, zwłaszcza młodzieży, zamiłowanie do gwał­tów i sadyzmu. W ten sposób przytępia się wraż­liwość na wszelkie odmiany zbrodni istniejące w świecie współczesnym i łatwiej wówczas uspra­wiedliwić agresję w Wietnamie czy na Bliskim Wschodzie. Wszystkie z przytoczonych filmów, zgromadzo­nych w trzy charakterystyczne grupy, mają swo­ją specyfikę propagandową wyraźnie zbieżną z zadaniami wojny psychologicznej prowadzonej przez państwa zachodnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *