space gray iPhone 6

POCHWAŁA FILMU

Tego, że dzienniki niemieckie będą chwa­lić film, można się było spodziewać. Na te­renie Trizonii z dnia na dzień pogrobowcy Hitlera zaczęli podnosić głowy. Niestety (oczywiście, dla oficjeli amerykańskich), po drugiej stronie Renu i za kanałem La Man­che, Anglicy i Francuzi nie! mogli wciąż za­pomnieć o latach wojny, bombardowań, zbrodniach dokonywanych na ludności cy­wilnej. Nic więc dziwnego, że reakcja ga­zet londyńskich i paryskich na film o Rom- mlu była zdecydowanie negatywna. O dzi­wo, bardziej ostro poczynali sobie zwłasz­cza Anglicy, którzy nie mogli darować swe­mu ulubionemu aktorowi Jamesowi Masono­wi, że podjął się zagrania roli tytułowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *