Black Iphone 7 on Brown Table

WIELU RECENZENTÓW

Wielu recenzentów, próbując prowadzić rzetelną polemikę z filmem, było niezado­wolonych, że zapomina się o hurrahitlerow- skiej przeszłości Rommla i innych fałszach historycznych. Cóż, kiedy realizatorom fil­mu o prawdę bynajmniej nie chodziło. Wy­starczy zresztą napomknąć o.kilku szczegó­łach, związanych z realizacją Lisa pustyni, które są dostatecznie wymowrle i nie wy­magają dodatkowego komentarza. Otóż no­wojorski „Daily Worker” doniósł, że spec­jalnym konsultantem filmu miał być hitle­rowiec Fritz Bayerlein, bliski współpracow­nik Rommla, jednakże odmówił, ponieważ — jak oświadczył — „nie może uzyskać urlo­pu w swej placówce, ponadto zaś w najbliż­szym czasie obejmie dowództwo jednej z dy­wizji pancernych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *