people sitting down near table with assorted laptop computers

NA EKRANACH KIN

W każ­dym razie Niemcy skorzystali zarówno z rad rozmaitych Wilsonów, jak i Lisa pustyni wkrótce pojawiły się na ekranach kin fil­my, które śmiało można zaliczyć do akcji remilitaryzacji NRF. Bardzo szybko nakrę­cono film dokumentalny To był nasz Rom- mel,. a następnie dwa dokumenty o agresji niemieckiej na Związek Radziecki. Głównym przebojem stał się jednak fabularny film Po obu stronach toru, który głosił ideę, że gdyby Hitler słuchał swych generałów, fa­szyzm niemiecki nie przegrałby drugiej woj­ny światowej. O wymowie filmu tak pisały dzienniki austriackie: „Hitler nie żyje, ale żyją jego generałowie. Film daje do zrozumienia, że następnym razem awantura wojenna na pewno się uda, skoro nie ma Hitlera, a są jego generało­wie” („Osterreichische Zeitung”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *