woman wearing black t-shirt holding white computer keyboard

PRZYKŁADOWA TREŚĆ FILMU

Oto przykładowo treść filmu Poślubiłam komunistę: Mło­da dziewczyna Nane wychodzi za mąż za człowieka, o którym wie, że był kiedyś człon­kiem partii komunistycznej. Następuje seria tajemniczych morderstw. Ginie jej brat Dan, ukochana brata, Christine, wreszcie nawró­cony na „amerykanizm” mąż. Wmawia się widzowi, że morderstwa dokonane zostały przez komunistów, którzy mszczą się w ten sposób na renegacie. W końcu Nane dopro­wadzona na skraj rozpaczy, próbuje odebrać sobie życie, ale dzielna policja amerykańska ratuje ją od tego zamysłu. Scenarzyści i reżyserzy świadomie często podkreślają, że w komunizmie nie ma in­stytucji małżeństwa, a są tylko wspólne żo­ny. Pisał o tym także wspomniany już po­przednio Orwell w „Roku 1984”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *