Person in Yellow Jacket Taking Photo in the Forest

NIEZNANA CZĘŚĆ

Nieznaczna ich część oczywiście nie trafia do wyznaczonego im przez człowieka celu i dlatego prąd kolektora jest nieco mniejszy od prądu emitera. Różnicę stanowi prąd bazy, znacz­nie mniejszy od prądu kolektora. Nasuwają się pytania takie: czy nie może być przypadku, gdy prąd bazy w ogóle nie będzie płynął? Jak to osiągnąć? Co z tego wyniknie?Owszem, może być taki przypadek, gdy złącze emiter — baza będzie spolaryzowane już nie w kierunku przewodzenia, lecz w kierunku za­porowym i powstanie bariera potencjału stanowiąca skuteczną zaporę dla przedostawania się elektronów z emitera do bazy .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *