a woman with dreadlocks sitting in front of a laptop computer

WYNIK POMIARU

Nie da się jednak tego zagwarantować. Jeśli do linii dostaną się jakieś zakłócenia i nałożą się na sygnał albo też z jakichkolwiek przy­czyn wystąpi zmniejszenie amplitudy impulsu — zrekonstruowany po stronie odbiorczej przebieg będzie się różnić, być może nawet znacznie, od pierwotnego. Aby do tego nie doszło, decydujemy się na przeprowadzenie za­biegu, który znany jest pod terminem modulacji kodowo- -impulsowej (i odpowiednio oznaczany literami PCM, od pierw­szych słów angielskich tego terminu Pu/se Code Modutałion). Polega on na przesłaniu już nie samych próbek, lecz sygnałów informacji o ich wartości. Potrzebne więc są tutaj aż dwie dodatkowe operacje: naj­pierw należy daną próbkę „zmierzyć”, następnie zaś wyrazić jakimś sygnałem wynik pomiaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *