Black and White Laptop Computer on Brown Wooden Desk

POWOŁANIE NA AUTORYTET

Wiarę tę mógłbym określić jako pozwalającą czytać w świecie jak w otwartej książce, wypełnionej ścisły­mi równaniami naukowymi i społecznymi komecznościami, gdy dziś ten sam świat przedstawia mi się jako tekst napisany nie­widzialnymi znakami i tylko w momentach łaski udaje mi się odcyfrować mały frag­ment. Ta autobiografia jest więc opowieścią o  podróży ze sfery zdecydowanej jasności w dziedzinę mroku, gdzie poruszam się po omacku”. Powoływanie się na autorytet renegatów było tylko dymną zasłoną. Jest rzeczą nie­wątpliwą, że pewne ich teksty i wypowie­dzi zostały w filmach o tendencjach antyko­munistycznych wykorzystane. Główne jed­nak założenia ideowe wypracowywano w ośrodkach „wojny psychologicznej”, któ­re zakładały wytworzenie w przeciętnym widzu amerykańskim histerii wojennej, nie­nawiści do państw socjalistycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *