space gray iPhone 6

Odtłuszczanie powierzchni

Właściwe przygotowanie powierzchni (podłoża) jest podstawowym warunkiem na to, aby warstwa (powłoka) ochronna mogła spełniać przeznaczoną dla niej funkcję. Najważniejsze jest usunięcie z materiału (np. metalu, stali itd.) wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, do których należą: zanieczyszczenia tłuszczowe i olejowe, stare powłoki, sole, efekty korozji, pyły itd.., Aby należycie przygotować podłoże, oczyścić je z zanieczyszczeń należy przejść przez parę etapów. Pierwszym z nich jest odtłuszczanie powierzchni. W tym celu stosuje się wszelkiego rodzaju preparaty odtłuszczające. Mogą one występować w różnej postaci na przykład rozpuszczalnika czy też sprayu. Środek odtłuszczający jest idealnym środkiem czyszczącym, który stosowany jest do metali, stali, szkła, ceramiki jak również do większości tworzyw sztucznych. Odtłuszczanie powierzchni występuje, także, jako proces mający miejsce przed kolejnymi etapami przeróbki metali. Wtedy bardzo ważny jest stopień czystości materiału, który dalej poddawany jest procesom technologicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *