Crop ethnic woman text messaging on smartphone at home

ZRÓŻNICOWANA STRUKTURA KRYSZTAŁKU

Jest to w gruncie rzeczy jeden tylko kryształek o odpowiednio zróżnicowanej struktu­rze poszczególnych jego „partii”.Aby produkt ostateczny był odpowiednikiem tego, co chciało się uzyskać, wymagana jest bardzo daleko posunięta precyzja przepro­wadzania kolejnych procesów w ściśle określonych miejscach krysz­tałka. Do tego celu służą zbiory szablonów, odsłaniających w kolejnym kroku postępowania tylko te miejsca, które mają być poddane odpo­wiedniemu procesowi.  O dokładności, z jaką muszą być te szablony wykonane, świadczy fakt, iż wymiary wzoru pojedynczego obwodu wynoszą zazwyczaj od 1 do 2,5 mm2, wymiar zaś najmniejszego ele­mentu obwodu może osiągać zaledwie około 2,5 mikrona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *