Person Holding Iphone Showing Social Networks Folder

WYMOWA FILMU

Wymowa filmu stanie się bardziej zrozu­miała, jeśli się uświadomi, kim jest główny bohater i jakie więzy łączą go z młodą dziew­czyną. Scena zapoznania Bonnie i Clyde jest pod tym względem dość wymowna. Chło­pak prezentuje się nam jako neurasteniczny typ; kiedy kradnie samochód, nie bardzo orientujemy się, w jakim celu. W jego za­chowaniu jest coś z „gniewnego” młodzień­ca w typie Jamesa Deana. Nie od rzeczy warto tu wspomnieć, że rolę tę gra Warren Beatty, aktor, który istotnie w opinii kry­tyki uchodził za jednego z następców tragicz­nie zmarłego bożyszcza Ameryki. Kim zaś jest Bonnie? Młodą, znudzoną dziewczyną, która nie wie, co ma robić z wolnym cza­sem. Oboje z Clydem doskonale się rozu­mieją i tworzą znakomitą parę, choć ich związek nie ma charakteru erotycznego. Ze zrozumiałych względów: Clyde to impotent.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *