Person Using Android Smartphone

UWAGA KRYTYKÓW

W czasie napadu na bank Bon­nie i Clyde trafiają na gromady ludzi. Nie napotykają jednakże z ich strony na żaden, nawet najdrobniejszy protest. Bo w filmie Penna nie ma ani jednego rozsądnego czło­wieka; jest tylko tłum, stado gawiedzi, motłoch. Mały pomocnik, z którym Bonnie i Cly­de współpracują, jest imbecylem, ojciec po­mocnika — donosicielem, bliska rodzina to tępi, zachłanni na pieniądze dorobkiewi­cze.Krytyka zwraca także uwagę na epizod z policjantem. Bonnie i Clyde wiążą go sznu­rami i terroryzują. Niektórzy dopatrują się w tym demonstracji przeciwko władzy ame­rykańskiej, która jest skompromitowana Nic dziwnego: w kraju tym, pod bokiem policji, zdarzyły się niedawno trzy wstrząsające mordy polityczne. Jednak oglądając scenę terroryzowania policjanta przez Bonnie i Clyde ma się wrażenie, że nie o protest wobec konkretnej władzy ame­rykańskiej chodzi. Jest to po prostu anar­chistyczny bunt przeciwko władzy i nor­mom moralnym w ogóle, w dodatku zapra­wiony niesłychanie lubieżnym sadyzmem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *