man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook

POZA SPECJALNYMI FILMAMI

Poza specjalnymi filmami dokumentalny­mi USIA rozpowszechnia comiesięcznie kro­niki filmowe. Jedną z nich jest Dziś, wy­świetlana w języku angiplskim i arabskim w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Inna kronika Horyzont przezna­czona została dla krajów Ameryki Łaciń­skiej. Nakręca się ją w języku hiszpańskim i portugalskim. W okresie agresji Izraela na kraje arab­skie w 1967 roku do akcji propagandowej przeciwko ZSRR, Polsce (oskarżenie o rze­komy antysemityzm) i innym krajom socja­listycznym włączyły się organizacje syjoni­styczne. Porozumienie tych ośrodków z USA jest niewątpliwe. Często ci sami twórcy, którzy realizowali filmy anty wietnamskie, kręcą teraz utwory wymierzone przeciw krajom arabskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *