Black Iphone 7 on Brown Table

ODPOWIEDNIA WARTOŚĆ PRÓBKI

Uzyskuje się to wyrażając odpowiednią wartość próbki za pomocą grup impulsów stanowiących zapis tej wartości w dwójkowym (binar­nym) sposobie zliczania.O   systemie dwójkowym wspomnieliśmy już pobieżnie w rozdziale poprzednim, tu jednak warto poświęcić mu nieco więcej miejsca.Wyrośliśmy w przekonaniu, że nie tylko powszechnym, ale i najdo­skonalszym systemem zapisu liczb jest system dziesiątkowy i że nie można liczyć wygodniej aniżeli w ten sposób. Bo rzeczywiście, za pomocą zaledwie dziesięciu cyfr (znaków) moż­na zapisać dowolnie wielką liczbę. Dzielimy ją po prostu na ilość jedno­stek mniejszą od dziesiątki, ilość dziesiątek mniejszą od setki itd., koń­cząc na ilości liczb będących największą całkowitą potęgą dziesięciu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *