Crop ethnic woman text messaging on smartphone at home

FINANSOWANIE FILMU

Niestety, monachijskie biuro wynajmu filmu, które finansowało produkcję, było nie­zadowolone z pomysłów reżysera. „Posta­wiliśmy panu przecież — pisali spece od filmu — następujące warunki:film wojenny nie może być ani »pro« ani »anty«druga wojna światowa musi być poka­zana z czysto ludzkiego punktu widzeniacałość musi być wolna od jakiejkol­wiek polityki. Tymczasem jest filmem zbyt ten­dencyjnym. Żądamy wycięcia następujących scen:żona pewnego żołnierza mówi do bra­ta, który zdezerterował z oddziałów SS, i do męża, który nie przestał wierzyć w zwy­cięstwo:Hitler zawsze przyrzekał nam pokój, wolność i chleb. A co mamy teraz? Bomby i kartki żywnościowe. Pary z gęby nie moż­na puścić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *