man using laptop

DALEKO SIĘGAJĄCE TENDENCJE

Warto jednak zwrócić uwagę, że filmów antyko­munistycznych nie wymyślili Amerykanie. Trady­cje ich sięgają czasów przedwojennych. Główny udział mają tu już hitlerowskie Niemcy, które wszechstronnie rozwinęły propagandę wojującego totalitaryzmu. Przykładem mogą być zwłaszcza filmy Hitler jungę Quex i GPU. Poza tym było spo­ro filmów antysemickich, antypolskich, gloryfiku­jących podboje Trzeciej Rzeszy. Miał więc w dziedzinie propagandowych filmów antykomunistycznych dorobek, który jego następcy rozwinęli i udoskonalili. Najgłośniejszym z nich była Ninocz a Ernsta Lubitscha, utrzymana w kli­macie typowej dla reżysera operetki. Treść jest rozbrajająco naiwna: Radziecka dele­gacja handlowa przyjeżdża do Francji, aby przeprowadzić sprzedaż klejnotów zabra­nych księżniczce Swan.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *